Privacy verklaring BouchritDenOuden & Partners B.V.

Integriteit en respect zijn de leidraad voor het handelen van BouchritDenOuden & Partners B.V. Bij BouchritDenOuden staat het belang van de klant voorop. Zij wil waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de klant als passend ervaart. Zij vindt het belangrijk dat de klant haar ervaart en herkent in ondermeer integriteit en respect.

BouchritDenOuden vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Daarom zorgen wij dat we in overeenstemming met de privacywetgeving met uw persoonlijke gegevens omgaan. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen voor wie BouchritDenOuden persoonsgegevens verwerkt.

Een overzicht van de belangrijkste categorieën staat hieronder:

Verwerking van gegevens (algemeen)

Wij respecteren de privacy van alle klanten, contactpersonen en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie (persoonsgegevens), die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend wordt gebruikt voor de in dit privacy beleid vermelde doeleinden. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van BouchritDenOuden. U heeft te allen tijde de mogelijkheid ons te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In het geval u een verzoek hebt over uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen, onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Sommige gegevens zijn noodzakelijk om met u een overeenkomst aan te kunnen gaan en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet met u aangaan.

Wij kunnen verplicht worden bepaalde persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst.

Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

Cookies

De cookies die BouchritDenOuden gebruikt zijn alleen de noodzakelijke cookies die nodig zijn om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek.

Algemeen

Gegevens die wij ontvangen via het contactformulier bewaren we in principe twee jaar, of langer als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat wij een overeenkomst met u, of uw organisatie aangaan.

Voor de bescherming van uw gegevens heeft BouchritDenOuden passende en algemeen aanvaarde technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mensen die namens BouchritDenOuden toegang hebben tot uw gegevens of bestanden, hebben een plicht tot vertrouwelijkheid.

Deze verklaring is onderhevig aan verandering. BouchritDenOuden behoudt het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Bijvoorbeeld als er wijzigingen zijn in de verwerking of als de wetgeving is gewijzigd. Deze privacyverklaring is niet bedoeld tot het aangaan van enige verplichting of overeenkomst tussen BouchritDenOuden en bezoekers van deze site.

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: BouchritDenOuden & Partners BV, Westplein 11, 3016 BM Rotterdam. info@bouchritdenouden.nl